1. gag

  gag [gäg´ el. gag´] subst. ~et, plur. ~s äv. ~, best. plur. ~sen äv. ~en ORDLED: gag-et
  Svensk ordbok
 2. gage

  gage, arvode, honorar, ersättning för visst arbete, särskilt för artistuppträdande.
 3. gagat

  gagat, jet, ett svart, glänsande kol som i polerat skick används till smycken m.m.
 4. gagauziska

  gagauziska, turkspråk som talas främst i södra Moldavien och angränsande delar av Ukraina (över 180 000 talare) samt av smärre grupper i Rumänien och Bulgarien; 1957 utvecklat som skriftspråk i Moldavien (kyrillisk skrift) och sedan 1996 skrivet med latinskt alfabet.
 5. gagnvirke

  gagnvirke, vid skogsavverkning erhållet virke av sådan dimension och beskaffenhet (träslag, kvalitet, krokighet m.m.) att det ekonomiskt kan förädlas.
 6. gagaku

  gagaku, samlande benämning på ceremoniell musik ( kangen) och dans ( bugaku) som uppförts vid japanska kejsarhovet sedan Heian-perioden (794–1185).
 7. gagauzer

  gagauzer, turkisktalande, grekisk-ortodoxt folk i sydöstra Europa och på Balkanhalvön.
 8. gagnväxter

  gagnväxter, detsamma som nyttoväxter.
 9. Gagea

  Gagea, det vetenskapliga namnet på växtsläktet vårlökar.
 10. Gagnon

  Gagnon, stad i sydöstra Canada; för belägenhet se landskarta Canada.