1. gagat

  gagat, jet, ett svart, glänsande kol som i polerat skick används till smycken m.m.
 2. Lady Gaga

  Lady Gaga, egentligen Stefani Germanotta, född 1986, amerikansk popsångerska och skådespelerska.

 3. gage

  gage, arvode, honorar, ersättning för visst arbete, särskilt för artistuppträdande.
 4. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 5. Maximilian von Gagern

  Gagern, Maximilian von, friherre, 1810–89, tysk politiker, förkämpe för Tysklands enhet, son till H.C.E. von G, bror till Heinrich von G. Han var medlem av Frankfurtparlamentet och arbetade liksom brodern för en lilltysk lösning av enhetsfrågan.
 6. translation

  translation, inom cellbiologin den process där aminosyror kopplas samman till ett protein.
 7. Diane Warren

  Warren, Diane, född 1956, amerikansk låtskrivare. 

 8. Jurij Gagarin

  Gagarin, Jurij, 1934–68, sovjetisk kosmonaut som 12 april 1961 i rymdskeppet Vostok företog den första bemannade rymdfärden.
 9. Rudolf Nurejev

  Nurejev, Rudolf, 1938–93, rysk dansör och koreograf (österrikisk medborgare 1982).
 10. Thomas Gage

  Gage, Thomas, 1603–56, engelsk präst, känd för sin ögonvittnesskildring, The English American, His Travail by Sea and Land or A New Survey of the West Indies (1648), om främst Mexicos och Centralamerikas koloniala kultur samt etnografi, bl.a. maya.