1. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 2. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.
 3. altruism

  altruism, osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan (mänsklig) varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse.
 4. Athena

  Athena, ofta kallad Pallas Athena, grekisk krigsgudinna och beskyddare av hantverk och konst, av romarna identifierad med Minerva.
 5. egoism

  egoism, egenkärlek, själviskhet, inställningen att det främsta målet för envars handlande är att befrämja sitt eget intresse i så hög grad som möjligt, och andras intresse bara när detta gagnar ens egenintresse.
 6. incel

  incel (engelska involuntary celibacy), kvinnofientlig person som lever i ofrivilligt celibat. 

 7. extern effekt

  extern effekt,, inom ekonomin en effekt vid sidan av dem som berör verksamheten.
 8. lutherdom

  lutherdom, sammanfattande benämning på de kyrkor och det fromhetsliv som utgår från Martin Luther och den lutherska reformationen.
 9. förmynderskap

  förmynderskap, förmyndarskap, förvaltning av en omyndigs egendom och företrädande av denne (myndlingen) i andra angelägenheter än personliga.
 10. åldrande

  åldrande, senescens, att en organism eller konstruktion gradvis bryts ned och blir allt ömtåligare tills den inte längre fungerar.