1. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 2. Athena

  Athena, ofta kallad Pallas Athena, grekisk krigsgudinna och beskyddare av hantverk och konst, av romarna identifierad med Minerva.
 3. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.
 4. incel

  incel (engelska involuntary celibacy), kvinnofientlig person som lever i ofrivilligt celibat. 

 5. altruism

  altruism, osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan (mänsklig) varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse.
 6. extern effekt

  extern effekt,, inom ekonomin en effekt vid sidan av dem som berör verksamheten.
 7. knittel

  knittel, medeltida versform inom högtyskt, lågtyskt och nordiskt språkområde.
 8. förmynderskap

  förmynderskap, förmyndarskap, förvaltning av en omyndigs egendom och företrädande av denne (myndlingen) i andra angelägenheter än personliga.
 9. sejd

  sejd, i förkristen nordisk religion ett sätt att bruka trolldom till såväl gagn som skada.

 10. förvaltare

  förvaltare, inom juridiken person som enligt föräldrabalken (FB) förordnas av domstol att företräda en annan person (huvudmannen) i ekonomiska och personliga angelägenheter.