1. GAL–TAN

  GAL–TAN, värderingsskala som beskriver ideologiska skillnader mellan politiska partier.

 2. galax

  galax, stjärnsystem, gravitationellt sammanhållet system av stjärnor, gas- och stoftmoln, liknande vårt eget stjärnsystem, Vintergatan.
 3. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 4. galvaniskt element

  galvaniskt element, galvanisk cell, elektrokemisk cell som kan leverera elektrisk ström till omgivningen, samtidigt som det sker en kemisk reaktion i cellen (en oxidation vid cellens anod, i detta fall minuspolen, en reduktion vid dess katod, i detta fall pluspolen).
 5. galla

  galla, en guldgul, svagt basisk vätska som hos alla ryggradsdjur inklusive människan bildas i levern och avsöndras till tunntarmen, där den bidrar till nedbrytningen av fett i födan.
 6. galvanisering

  galvanisering, förzinkning av stål genom elektroplätering.
 7. galápagosfinkar

  galápagosfinkar, darwinfinkar, Geospizinae, underfamilj i fågelfamiljen fältsparvar med 14 arter, varav 13 på Galápagosöarna och en art på Cocosön utanför Costa Rica.
 8. galaktos

  galaktos, C 6H 12O 6, en sockerart som liksom glukos (druvsocker) och fruktos (fruktsocker) är en monosackarid med sex kolatomer (aldohexos).
 9. Galápagosöarna

  Galápagosöarna, spanska Archipiélago de Colón, ögrupp i östra Stilla havet; 7 994 km2, 24 700 invånare (2010).

 10. gallblåsa

  gallblåsa, vesica fellea, hos många ryggradsdjur en blåsa som ansluter till gallgången och samlar upp galla som bildas i levern.