1. Gal

  Gal, beteckning för accelerationsenheten gal.
 2. gal

  gal (efter Galileo Galileo Galilei), CGS-enhet för (tyngd)acceleration med beteckningen Gal (1 Gal = 1 cm/s 2 = 0,01 m/s 2).
 3. gal

  gal, kortform för den engelska volym­enheten gallon.
 4. GAL–TAN

  GAL–TAN, värderingsskala som beskriver ideologiska skillnader mellan politiska partier.

 5. Galar

  Galar, dvärg, se Fjalar och Galar.

 6. Galen

  Galen, släktnamn som från 1300-talet till början av 1500-talet bars av flera skånska frälsemän med fem gånger delad sköld i vapnet, bl.a. riddaren Tuve Galen (död ca 1400), som var danskt riksråd och en tid gälkare, dvs. kungens högste ämbetsman i Skåne.
 7. Gala Galaction

  Galaction, Gala, pseudonym för Grigore Pișculescu, 1879–1961, rumänsk författare, professor i teologi i Bukarest och tillsammans med Vasile Radu huvudansvarig för 1938 års bibelöversättning.
 8. gallon

  gallon, engelsk volymenhet med kortformen gal.
 9. galaktostas

  galaktostas, se mjölkstockning.
 10. galaktisk

  galaktisk, hörande till Vintergatan, till vår egen galax.