1. galax

  galax, stjärnsystem, gravitationellt sammanhållet system av stjärnor, gas- och stoftmoln, liknande vårt eget stjärnsystem, Vintergatan.
 2. galaktos

  galaktos, C 6H 12O 6, en sockerart som liksom glukos (druvsocker) och fruktos (fruktsocker) är en monosackarid med sex kolatomer (aldohexos).
 3. galaktiska ekvatorn

  galaktiska ekvatorn, storcirkelbåge på himlen som definieras av Vintergatans symmetriplan (galaktiska planet).
 4. GAL–TAN

  GAL–TAN, värderingsskala som beskriver ideologiska skillnader mellan politiska partier.

 5. galaxhop

  galaxhop, grupp av galaxer som hålls samman av gravitationen.
 6. galagoer

  galagoer, bush-babies, Galagidae, familj halvapor med ca 20 arter i tropiska Afrika.
 7. Royal Gala

  Royal Gala, äppelsort som utvecklades i Nya Zeeland på 1920-talet med ’Golden Delicious’ som ena föräldern.
 8. elliptisk galax

  elliptisk galax, galax med regelbunden, oval (egentligen ellipsoidisk) form.
 9. galant stil

  galant stil, musikterm från 1700-talet, använd för att karakterisera den nya homofona, harmoniskt enkla och melodiösa tonkonst, vilken uppstod under 1700-talets första hälft som en reaktion mot senbarockens oftast invecklat polyfona och pompösa musikverk.
 10. galaktisk

  galaktisk, hörande till Vintergatan, till vår egen galax.