1. GAL–TAN

  GAL–TAN, värderingsskala som beskriver ideologiska skillnader mellan politiska partier.

 2. galax

  galax, stjärnsystem, gravitationellt sammanhållet system av stjärnor, gas- och stoftmoln, liknande vårt eget stjärnsystem, Vintergatan.
 3. Gal

  Gal, beteckning för accelerationsenheten gal.
 4. höns

  höns, eller tamhöns, är fåglar som härstammar från regnskogarna i Asien.
 5. Hamlet

  Hamlet, dansk sagoprins, världslitteraturens förmodligen mest välkända gestalt.
 6. Galen

  Galen, släktnamn som från 1300-talet till början av 1500-talet bars av flera skånska frälsemän med fem gånger delad sköld i vapnet, bl.a. riddaren Tuve Galen (död ca 1400), som var danskt riksråd och en tid gälkare, dvs. kungens högste ämbetsman i Skåne.
 7. Senegal

  Senegal, stat i Västafrika.

 8. Don Quijote

  Don Quijote är huvudperson i en spansk roman från början av 1600-talet.
 9. gal

  gal (efter Galileo Galileo Galilei), CGS-enhet för (tyngd)acceleration med beteckningen Gal (1 Gal = 1 cm/s 2 = 0,01 m/s 2).
 10. Yggdrasil

  Yggdrasil är ett träd, en ask, i fornnordisk religion.