1. galej

  galej´ subst. ~et ORDLED: gal-ej-et
  Svensk ordbok
 2. galeja

  galeja , äldre benämning på galär.
 3. galeja

  galej`a subst. ~n galejor ORDLED: gal-ej-an
  Svensk ordbok
 4. galär

  galär, krigsfartyg för rodd och segling, använt från antiken till och med 1700-talet.
 5. Zsigmond Móricz

  Móricz, Zsigmond, 1879–1942, ungersk författare.
 6. galär

  galä´r subst. ~en ~er ORDLED: gal-är-en
  Svensk ordbok
 7. galeas

  galea´s subst. ~en ~er ORDLED: gale-as-en
  Svensk ordbok
 8. galjon

  galjon äv. gallion [galjo´n] subst. ~en ~er ORDLED: galj-on-en, galli-on-en
  Svensk ordbok