1. Galen

  Galen, släktnamn som från 1300-talet till början av 1500-talet bars av flera skånska frälsemän med fem gånger delad sköld i vapnet, bl.a. riddaren Tuve Galen (död ca 1400), som var danskt riksråd och en tid gälkare, dvs. kungens högste ämbetsman i Skåne.
 2. galen

  ga`len adj. galet galna ORDLED: galn-are
  Svensk ordbok
 3. Clemens August von Galen

  Galen, Clemens August von, 1878–1946, tysk greve, katolsk ärkebiskop i Tyskland och uttalad motståndare till nazismen.
 4. Galenos

  Galenos, född ca 129, död 199 eller 216 e.Kr., grekisk läkare.
 5. galenbär

  galenbär, galnebär , äldre namn på flera olika växters frukter, främst dem från odon, men också från besksöta, brakved, nattskatta, olvon och snöbär.
 6. galenik

  galenik (efter Galenos), egentligen galenisk farmaci, vetenskapsområde som sysslar med överföring av läkemedelssubstanser till lämplig läkemedelsform, t.ex. tabletter, kapslar, injektionsvätskor, stolpiller och salvor.
 7. galengarot

  galengarot, jordstammen av örter i familjen ingefärsväxter; se galangarot.
 8. Galenskaparna

  Galenskaparna, underhållningsgrupp, bestående av bröderna Claes och Anders Eriksson samt Kerstin Granlund ( född 1951).
 9. galenit

  galenit, annat namn på mineralet blyglans.
 10. galenpanna

  ga`lenpanna subst. ~n galenpannor ORDLED: galen--pann-an
  Svensk ordbok