1. gallra

  gall`ra verb ~de ~t ORDLED: gallr-ar SUBST.: gallrande, gallring
  Svensk ordbok
 2. varg

  varg, inom skogsbruket benämning på ett vidkronigt och grovgrenigt yngre träd.
 3. syltlök

  syltlök, liten, späd silverlök.
 4. törskate

  törskate, gadd, tjärgadd, talltopp som dött efter angrepp av två rostsvampsarter, Cronartium flaccidum och Endocronartium pini.
 5. vaxbönor

  vaxbönor, sortgrupp inom växtarten trädgårdsböna.
 6. gatekeeper

  gatekeeper eller grindvakt är ett ord som används för att förklara varför vissa nyheter sprids och andra inte.
 7. gallring

  gallring, inom växtodling uttunning eller utglesning av växtbestånd med syfte att bereda kvarstående plantor bättre utrymme och utvecklingsmöjligheter.
 8. ungkarlshotell

  ungkarlshotell, institution för bostadslösa män.
 9. enkornsfrö

  enkornsfrö, sockerbetsfrö som behandlats så att den mer ursprungliga, vilda betans fruktställningar, vilka är gyttringar med två till sex sammanväxta, enfröiga frukter (nötter), uppdelats i mindre enheter med endast en enfröig frukt i varje.
 10. longan

  longan, drakögonträd, Dimocarpus longan, art i familjen kinesträdsväxter.