1. gallsyror

  gallsyror, organiska, cykliska monokarbonsyror som bygger på ett kolväteskelett, benämnt cholansyra.
 2. gallsten

  gallsten, gallstenssjukdom, cholelithiasis, kolelitiasis, en av de vanligaste sjukdomarna i västvärlden.
 3. gallsalter

  gallsalter, detsamma som gallsyrornas salter.
 4. gallstas

  gallstas, kolestas , försämrat eller totalt hinder för avflöde av galla från levern till tunntarmen.
 5. galla

  galla, en guldgul, svagt basisk vätska som hos alla ryggradsdjur inklusive människan bildas i levern och avsöndras till tunntarmen, där den bidrar till nedbrytningen av fett i födan.
 6. gallstensileus

  gallstensileus, stopp i tarmen orsakat av gallsten, en komplikation till gallstenssjukdom.
 7. galler

  galler (latin galli), romarnas benämning på de keltiska invånarna i Gallien.
 8. njure

  njure, latin ren, pluralis renes, hos ryggradsdjur (inklusive människan) organ som utför huvuddelen av kroppens utsöndring (exkretion) av kemiska ämnen vilka lämnar kroppen med urinen.
 9. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 10. planet

  planet, typ av kropp i bana kring en stjärna.