1. galt

  galt, orne , handjur av svinsläktet.
 2. galt

  galt, inom metallurgi ett större, gjutet stycke av råmetall (speciellt råjärn).
 3. galt

  galt subst. ~en ~ar ORDLED: galt-en
  Svensk ordbok
 4. John Galt

  Galt, John, 1779–1839, brittisk (skotsk) författare.
 5. Peder Galt

  Galt, Peder, 1584–1644, dansk ämbetsman och sjömilitär.
 6. Galten

  Galten, Mälarens västligaste fjärd, 70 km 2, medeldjup endast 4 m.
 7. Galten

  Galten, f.d. kommun i Region Midtjylland, östra Jylland, Danmark.
 8. Galtat Zammur

  Galtat Zammur, stad i mellersta Västsahara; för belägenhet se landskarta Västsahara.
 9. galtonpipa

  galtonpipa , instrument i form av en visselpipa i metall, konstruerad av Francis Galton för att bedöma hörseln (särskilt vid höga frekvenser) och för bestämning av den övre hörbarhetsgränsen.
 10. Galtybergen

  Galtybergen, berg i södra Irland; för belägenhet se landskarta Irland.