1. gamba

  gamba, stråkinstrument, särskilt vanligt under renässansen och barocken.
 2. Piero Gamba

  Gamba, Piero (”Pierino”), född 1937, italiensk dirigent och pianist.

 3. viola da gamba

  viola da gamba, eller gamba, är en grupp stråkinstrument.
 4. Barbara Strozzi

  Strozzi (även Valle), Barbara, 1619–77, italiensk sångerska och kompositör av vokalmusik.
 5. violone

  violone, större medlem av stråkinstrumentfamiljen viola da gamba, särskilt de fem- eller sexsträngade kontrabasformerna.
 6. greppband

  greppband, tvärband på greppbrädan hos vissa stränginstrument (t.ex. gitarr, luta, gamba, melodicittra), av betydelse för klang och tonträffning särskilt vid flerstämmigt spel.
 7. Marin Marais

  Marais, Marin, 1656–1728, fransk tonsättare och viola da gamba-spelare, sin tids främste på sitt instrument.
 8. kolorering

  kolorering, musikterm som betecknar melodisk förändring, variation.
 9. Carl Friedrich Abel

  Abel, Carl Friedrich, 1723–87, tysk tonsättare och gambaspelare.
 10. gambit

  gambit, schackterm för en spelöppning (t.ex. damgambit, kungsgambit) i vilken en av parterna, oftast vit, erbjuder material, vanligen en bonde, för att i utbyte erhålla angreppsmöjligheter eller positionell fördel.