1. gamling

  gam`ling subst. ~en ~ar ORDLED: gaml-ing-en
  Svensk ordbok
 2. buddha

  buddha, en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning.
 3. livets vatten

  livets vatten eller levande vatten, dvs. friskt rinnande vatten i motsats till stilla­stående, ett i religiöst språk över hela världen använt uttryck för vattnets livgivande verkan.
 4. Henry Fonda

  Fonda, Henry, född 16 maj 1905, död 12 augusti 1982, amerikansk skådespelare.
 5. Virgilio Piñera

  Piñera, Virgilio, 1912–79, kubansk dramatiker.
 6. ätteklubba

  ätteklubba, släktklubba , dödsklubba, redskap vid åldringsdödande som enligt traditionen skulle ha använts sedan man i familjen kommit överens om att ta livet av någon gamling.
 7. Christian Lollike

  Lollike, Christian, född 1973, dansk dramatiker och regissör.
 8. lalla

  lall`a verb ~de ~t ORDLED: lall-ar SUBST.: lallande, lallning
  Svensk ordbok
 9. åldring

  ål`dring subst. ~en ~ar ORDLED: åldr-ing-en
  Svensk ordbok
 10. passa sig

  pass`a sig verb passade passat ORDLED: pass-ar
  Svensk ordbok