1. gans

  gans, pluralis ganser, ett smalt, runt eller kantigt, vävt band, snodd eller snöre av guld-, silver- eller silketråd, använt till garnering av möbler och klädesplagg, t.ex. snörbeläggningen på husaruniformen.
 2. GAN

  GAN, signatur för konstnären och författaren Gösta Adrian-Nilsson.
 3. Bangladesh

  Bangladesh, stat i Sydasien.

 4. Ganges

  Ganges, hindi Ganga, Indiens heliga flod, 2 506 km lång.
 5. lysdiod

  lysdiod, LED, engelska, halvledardiod som utsänder ljus när ström flyter genom den (jämför diod).
 6. språk

  språk, det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation.
 7. diod

  diod, halvledardiod, halvledarkomponent med två elektroder, anod och katod, och med en likriktande, ickelinjär ström–spänningskarakteristik.
 8. konst

  konst är sådant som man skapar för att uttrycka något och för att påverka andra människor.
 9. konstruktivism

  konstruktivism, konstriktning som utvecklades i Ryssland efter revolutionen 1917; själva termen började användas av en grupp konstnärer i Moskva 1921 med bl.a. Aleksej Gan, Aleksandr Rodtjenko och Varvara Stepanova.
 10. Dalarna

  Dalarna, äldre form Dalarne, landskap i Mellansverige, det största och nordligaste i Svealand.