1. GAN

  GAN, signatur för konstnären och författaren Gösta Adrian-Nilsson.
 2. gan

  gan, en av kinesiskans huvuddialekter.
 3. gans

  gans, pluralis ganser, ett smalt, runt eller kantigt, vävt band, snodd eller snöre av guld-, silver- eller silketråd, använt till garnering av möbler och klädesplagg, t.ex. snörbeläggningen på husaruniformen.
 4. Komadugu Gana

  Komadugu Gana, flod i nordöstra Nigeria; för belägenhet se landskarta Nigeria.
 5. Joe Gans

  Gans, Joe, egentligen Joseph Gaines, 1874–1910, amerikansk boxare.
 6. Gan Jiang

  Gan Jiang , Kan Kiang, Ganfloden, flod i mellersta Kina; 740 km lång.
 7. gans

  gans subst. ~en ~er [gan`s- el. gan´s-] ORDLED: gans-en
  Svensk ordbok
 8. gan

  gan subst. ~en, ~er el. ~ar ORDLED: gan-en
  Svensk ordbok
 9. gana

  ga`na verb ~de ~t ORDLED: gan-ar SUBST.: ganande, ganing (till 1)
  Svensk ordbok
 10. Alberto Blest Gana

  Blest Gana, Alberto, 1830–1920, chilensk författare.