1. ganska

  gan`ska adv.
  Svensk ordbok
 2. sprängört

  sprängört, Cicuta virosa, art i familjen flockblomstriga växter.
 3. vandrande pinnar

  vandrande pinnar, alla arter (utom vandrande blad) i insektsordningen spökskräckor.
 4. husmus

  husmus är en art i djurfamiljen råttdjur.
 5. vårklynne

  vårklynne, Valerianella locusta, art i familjen kaprifolväxter.
 6. oxtunga

  oxtunga, Anchusa officinalis, art i familjen strävbladiga växter.
 7. kråkvicker

  kråkvicker, fågelvicker, Vicia cracca, art i familjen ärtväxter, allmän i nästan hela Sverige.
 8. timotej

  timotej, Phleum pratense, art i familjen gräs.

 9. exotic

  exotic, Exotic Shorthair, amerikansk kattras i raskategori I.
 10. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen är samhällen där de flesta jagar, fiskar och samlar vilda växter.