1. ganska

  gan`ska adv.
  Svensk ordbok
 2. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 3. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 4. vandrande pinnar

  vandrande pinnar, alla arter (utom vandrande blad) i insektsordningen spökskräckor.
 5. stora smällen

  stora smällen, benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för cirka 13,8 miljarder år sedan, och därefter utvecklades under snabb expansion.

 6. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 7. abborre

  abborre, Perca fluviatilis, art i familjen abborrfiskar.
 8. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 9. alfabet

  alfabet, en uppsättning fonematiska skrivtecken arrangerade i en viss ordning (se bokstavsordning och fonem).
 10. hälsa

  hälsa, svårdefinierbart begrepp vars betydelse är vidare än frihet från sjukdom.