1. garantera

  garantera, utlova (att ta ansvaret för) förverkligandet av något.
 2. garanterad traditionell specialitet

  garanterad traditionell specialitet, GTS, EU-stadgad kvalitetsbeteckning för livsmedel vilken till skillnad från skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning inte syftar på geografiskt ursprung utan används för produkter som framställs på traditionellt vis eller efter traditionellt recept.
 3. garantera

  garantera [-ante´ra äv. -aŋte´ra] verb ~de ~t ORDLED: gar-ant-er-ar SUBST.: garanterande; garanti
  Svensk ordbok
 4. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 5. garanterad författarpenning

  garanterad författarpenning, ersättning till en upphovsman; se författarpenning.
 6. garanterad ränta

  garanterad ränta, statligt fastställd räntenivå som ligger till grund för beräkning av räntebidrag till bostadshus med statliga lån som beviljats före 1993.
 7. socialliberalism

  socialliberalism, åsiktsriktning inom liberalismen som starkare betonar det allmännas ansvar för de svagaste och sämst ställda.
 8. terrorbalans

  terrorbalans, det dödläge som under det kalla kriget ansågs råda mellan supermakterna USA och Sovjetunionen genom den ömsesidiga förmågan att med kärnvapen orsaka varandra oacceptabel ödeläggelse.

 9. romani

  romani är romernas språk.
 10. sionism

  sionism, zionism, politisk strävan att åstadkomma judarnas återvändande till Eretz Yisrael, Landet Israel.