1. gardenior

  gardenior, Gardenia, släkte mårväxter med drygt 200 arter buskar och träd i tropiska och subtropiska trakter av Gamla världen.
 2. eteriska oljor

  eteriska oljor, samlande benämning på alla doftande produkter som framställts genom behandling av växter eller delar av dessa med vattenånga, genom pressning av skal från t.ex. citrusfrukter eller genom extraktion av blommor med vegetabilisk olja.
 3. Fritz Lang

  Fritz Lang var en filmregissör som föddes i Österrike.
 4. mårväxter

  mårväxter, krappväxter, Rubiaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med ca 10 000 arter örter, lianer, buskar och träd med huvudutbredning i tropiska och subtropiska trakter.
 5. gardenia

  garde´nia subst. ~n gardenior ORDLED: gard-eni-an
  Svensk ordbok
 6. måreväxter

  måreväxter, Rubiaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med ca 10 000 arter, bl.a. gardenior, kaffe och måror.