1. gardera

  garde´ra verb ~de ~t ORDLED: gard-er-ar SUBST.: garderande, gardering
  Svensk ordbok
 2. halvnelson

  halvnelson, grepp i brottning, det ursprungliga greppet i parterr.
 3. bias

  bias, snedvridning. Inom statistiken systematiska fel i urval, skattningar m.m.
 4. hedging

  hedging, ekonomisk term som innebär att man med hjälp av mot- eller täckningsaffär minskar eller eliminerar en förlust som kan uppkomma genom ogynnsam kurs- eller prisutveckling.
 5. groupthink

  groupthink, grupptänkande, term myntad av den amerikanska psykologen Irving Janis, som hade studerat beslutsfattande i grupp.
 6. risk

  risk, i allmän betydelse möjlighet att något oönskat skall inträffa.
 7. valutahandel

  valutahandel, köp och försäljning av valutor.
 8. stormaktstiden

  stormaktstiden, i svensk historieskrivning gängse benämning på perioden från Gustav II Adolfs trontillträde 1611 till Karl XII:s död 1718, då Sverige förvärvade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa.

 9. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 10. tjugohundraproblemet

  tjugohundraproblemet, 2000-problemet, sammanfattande benämning på de problem som man förutsåg kunde uppträda vid årsskiftet 1999/2000 och som förknippades med elektroniska system med inbyggd funktion som håller reda på tiden.