1. gas

  gas är ett ämne vars molekyler inte alls hänger samman.

 2. GAS

  GAS, General Adaptation Syndrome,, adaptationssyndrom, allmän kroppslig reaktion på stress.
 3. växthuseffekten

  växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären.

 4. ideal gas

  ideal gas, begrepp av stor betydelse inom termodynamiken.
 5. gasa

  ga`sa verb ~de ~t ORDLED: gas-ar SUBST.: gasande, gasning
  Svensk ordbok
 6. stjärna

  stjärna är ett väldigt klot av gas som lyser.
 7. solsystemet

  solsystemet är vår sol och alla planeter, småplaneter, asteroider, kometer, mindre stenar och stoftkorn som kretsar kring den.

 8. elektron

  elektron, den minsta elementarpartikel som har observerats i fritt tillstånd, upptäckt och identifierad 1897 av britten J.J. Thomson.
 9. kärnenergi

  kärnenergi är energi som frigörs när atomkärnor faller sönder eller slås samman.

 10. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,