1. gas

  gas är ett ämne vars molekyler inte alls hänger samman.

 2. ideal gas

  ideal gas, begrepp av stor betydelse inom termodynamiken.
 3. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 4. stjärna

  stjärna är ett väldigt klot av gas som lyser.
 5. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 6. GAS

  GAS, General Adaptation Syndrome,, adaptationssyndrom, allmän kroppslig reaktion på stress.
 7. elektron

  elektron, den minsta elementarpartikel som har observerats i fritt tillstånd, upptäckt och identifierad 1897 av britten J.J. Thomson.
 8. solen

  solen, symbol ⊙, den närmaste stjärnan och solsystemets centralkropp.
 9. svart hål

  svart hål är ett område i rymden med mycket speciella egenskaper.

 10. saltsyra

  saltsyra, klorvätesyra, HCl, en lösning av gasen väteklorid i vatten.