1. gass

  gass subst. ~et ORDLED: gass-et
  Svensk ordbok
 2. William Gass

  Gass, William, 1924–2017, amerikansk författare.

 3. gasskärning

  gasskärning, skärning av metaller med syrgas, varvid metallen oxideras och oxidsmältan sprutas bort av gasströmmen.
 4. gassvetsning

  gassvetsning, acetylensvetsning, metod att sammanfoga metalldelar (främst stål), där värmen erhålls genom förbränning av acetylen och syrgas.
 5. gasskydd

  gasskydd, äldre, något missvisande beteckning på skydd mot kemiska stridsmedel.
 6. gasspjäll

  gasspjäll, anordning på ottomotorn för effektreglering.
 7. gasspis

  gasspis, spis med gas som bränsle.
 8. gassa

  gass`a verb ~de ~t ORDLED: gass-ar SUBST.: gassande; gass
  Svensk ordbok
 9. gassig

  gass`ig adj. ~t ORDLED: gass-ig
  Svensk ordbok
 10. gassa sig

  gass`a sig verb gassade gassat ORDLED: gass-ar SUBST.: gassande
  Svensk ordbok