1. gast

  gast, mindre vanligt ord för matros, numera mest om besättningsmedlem på mindre segelfartyg.
 2. gast

  gast är i folktron en vålnad eller ett spöke.
 3. gast

  gast subst. ~en ~ar ORDLED: gast-en
  Svensk ordbok
 4. gaster

  gaster, den del av midjesteklarnas bakkropp som följer efter petiolus (skaftet), anatomiskt alla segment från och med tredje eller fjärde bakkroppssegmentet.
 5. gastro-

  gastro-, sammansättningsform av grekiska gastēr ’mage’, i t.ex. gastronomi och gastroskopi.
 6. gastronomi

  gastronomi, läran om finare matlagning.
 7. gastralgi

  gastralgi (nylat. gastralgia, av grekiska gastēr ’mage’ och algos ’smärta’), smärta i övre delen av buken vilken antas ha sitt ursprung i magsäcken (jämför epigastralgi).
 8. gastrit

  gastrit, inflammation i magsäckens slemhinna.
 9. gastrektomi

  gastrektomi, operation som innebär att magsäcken avlägsnas.
 10. gastrula

  gastrula, den bildning som uppstår efter blastulastadiet under fosterutvecklingen.