1. gate

  gate, som elektronisk term benämning på en av elektroderna i en fälteffekttransistor, på svenska styre.
 2. gate

  gate [gej´t] subst. ~n [gej´ten] ~r [gej`ter] ORDLED: gat-en
  Svensk ordbok
 3. Simon Gate

  Gate, Simon, född 10 mars 1883, död 11 maj 1945, glaskonstnär och målare.

 4. Bengt Gate

  Gate, Bengt, 1909–88, arkitekt, son till Simon Gate.

 5. Heaven’s Gate

  Heaven’s Gate, amerikansk domedagssekt som var övertygad om att ett utomjordiskt rymdskepp skulle föra medlemmarna till en högre existens.
 6. gate control theory

  gate control theory, term inom smärtforskningen, se grindteorin.
 7. gateway

  gateway, datorteknisk hårdvaru- eller mjukvarufunktion som översätter olika dataformat eller fungerar som en dörr till ett annat nätverk.
 8. gatehus

  gatehus, dialektal benämning i Skåne samt i delar av Halland och Blekinge på mindre hus på en bys allmänning eller invid fägatan eller landsvägen, motsvarande backstugan i resten av Sverige (vilken dock vanligen låg på enskild mark).
 9. gatekeeper

  gatekeeper, begrepp använt inom medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning för att beteckna vad som styr urvalet av nyheter i massmedier och andra informationskanaler.
 10. Gateshead

  Gateshead, stad i grevskapet Tyne and Wear, nordöst England, Storbritannien; 120 600 invånare (2016).