1. gatt

  gatt, inom skeppsbyggnad hål i vissa sammanhang, t.ex. spygatt.
 2. GATT

  GATT, förkortning för General Agreement on Tariffs and Trade,benämning på dels det multilaterala varuhandelsavtal som 1947 ingicks (GATT 1947) mellan 23 länder, dels det delavtal inom WTO-avtalet som rör varuhandel benämns GATT (GATT 1994). 

 3. gatt

  gatt, som geografisk beteckning ett trångt farvattens öppning mot ett större vatten, t.ex. i namn som Kattegatt.
 4. gatt

  gatt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gatt-et
  Svensk ordbok
 5. Danziger Gatt

  Danziger Gatt , östra inloppet till Ronneby hamn.
 6. Danziger Gatt

  Danziger Gatt, förr Danska djupet, inlopp från Östersjön till Stockholms södra skärgård, mellan Mellsten och Nåtarö.
 7. Gattinara

  Gattinara, italienskt vindistrikt med produktion av kraftfulla röda viner som mår bra av lagring.
 8. Gattjinatraktaten

  Gattjinatraktaten , svensk–ryskt militärt avtal, slutet 1799 i den ryske tsarens sommarresidens i Gattjina utanför Sankt Petersburg.
 9. Alfonso Gatto

  Gatto, Alfonso, 1909–76, italiensk lyriker.
 10. Armand Gatti

  Gatti, Armand, född 1924, fransk dramatiker och regissör.