1. GATT

  GATT, förkortning för General Agreement on Tariffs and Trade,benämning på dels det multilaterala varuhandelsavtal som 1947 ingicks (GATT 1947) mellan 23 länder, dels det delavtal inom WTO-avtalet som rör varuhandel benämns GATT (GATT 1994). 

 2. gatt

  gatt, inom skeppsbyggnad hål i vissa sammanhang, t.ex. spygatt.
 3. gatt

  gatt, som geografisk beteckning ett trångt farvattens öppning mot ett större vatten, t.ex. i namn som Kattegatt.
 4. gatt

  gatt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gatt-et
  Svensk ordbok
 5. Danziger Gatt

  Danziger Gatt , östra inloppet till Ronneby hamn.
 6. Danziger Gatt

  Danziger Gatt, förr Danska djupet, inlopp från Östersjön till Stockholms södra skärgård, mellan Mellsten och Nåtarö.
 7. General Agreement on Tariffs and Trade

  General Agreement on Tariffs and Trade, se GATT.
 8. Allmänna tull- och handelsavtalet

  Allmänna tull- och handelsavtalet, svenskt namn på General Agreement on Tariffs and Trade, se GATT.
 9. ITO

  ITO, International Trade Organization, internationell handelsorganisation vars inrättande avtalades på en konferens 1948 men aldrig förverkligades.
 10. handelsdiskriminering

  handelsdiskriminering, olika behandling av handelspartner.