1. gaur

  gaur är en art i familjen slidhornsdjur.
 2. gaur

  gaur [gau´r] subst. ~en ~er [gau´r- el. gau`r-] ORDLED: gaur-en
  Svensk ordbok
 3. Gaura

  Gaura , det vetenskapliga namnet på ett släkte dunörtsväxter med drygt 20 arter ett- till fleråriga örter hemmahörande i Nordamerika och Mexico.
 4. Gaurisankar

  Gaurisankar, bergstopp i Himalaya, 60 km väster om Mount Everest, 7 144 m.ö.h.
 5. Gaurdak

  Gaurdak, stad i östra Turkmenistan; för belägenhet se landskarta Turkmenistan.
 6. Bos

  Bos, det vetenskapliga namnet på ett släkte oxdjur med fem arter, tamko (ursprungligen uroxe), jak, banteng, gaur och kouprey.
 7. oxdjur

  oxdjur, Bovinae, underfamilj slidhornsdjur med fyrhornsantilop, nilgau, skruvhornsantiloper och egentliga oxdjur.
 8. buffel

  buffel kallas flera olika stora djur som är släkt med våra kor (de hör till oxdjuren), till exempel den stora afrikanska buffeln på Afrikas savanner.
 9. gayal

  gayal, Bos frontalis frontalis, domesticerad form av oxdjursarten gaur.
 10. Tepe Gawra

  Tepe Gawra, ruinkulle nära staden Mosul i norra Irak, utgrävd av amerikanska arkeologer 1927 och 1931–38.