1. gavel

  gavel, benämning på en byggnads kortsida (gavelsida), framför allt om denna krönes av en av takfallen begränsad form, vanligen triangulär, som är gavel i dess egentliga mening.
 2. gavel

  ga´vel subst. ~n gavlar ORDLED: gavl-ar
  Svensk ordbok
 3. gavelsprång

  gavelsprång, den del av ett tak som skjuter utanför en byggnads gavel.
 4. gavelröste

  gavelröste, benämning på den del av en byggnads kortsida som begränsas av takfallen och en horisontell, vanligen med ett listverk markerad linje i nivå med takfoten.
 5. gavelhus

  gavelhus, byggnad med huvudingången från kortsidan (gavelsidan), i städer med denna sida mot gatan.
 6. gavelskulptur

  gavelskulptur, antik skulpturtyp, se tympanonskulptur.
 7. gavelförstuhus

  gavelförstuhus, en typ av gavelhus.
 8. gavelkammarstuga

  gavelkammarstuga, detsamma som framkammarstuga.
 9. gavelhus

  ga`velhus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gavel--hus-et
  Svensk ordbok
 10. gavelröste

  ga`velröste subst. ~t ~n el. ga`velröst ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gavel--röst-et
  Svensk ordbok