1. gavelsprång

  gavelsprång, den del av ett tak som skjuter utanför en byggnads gavel.
 2. gavelskulptur

  gavelskulptur, antik skulpturtyp, se tympanonskulptur.
 3. gavel

  gavel, benämning på en byggnads kortsida (gavelsida), framför allt om denna krönes av en av takfallen begränsad form, vanligen triangulär, som är gavel i dess egentliga mening.
 4. gavel

  ga´vel subst. ~n gavlar ORDLED: gavl-ar
  Svensk ordbok
 5. Uffizierna

  Uffizierna, Galleria degli Uffizi, konstmuseum i Florens, inrymt i palats uppfört för ämbetsverk av Cosimo de’ Medici 1560–74.
 6. valmtak

  valmtak, valmat tak, även holländskt tak, sadel- eller mansardtak som på kortsidorna avslutas med ett takfall i stället för med en vertikal gavel.
 7. gavelröste

  gavelröste, benämning på den del av en byggnads kortsida som begränsas av takfallen och en horisontell, vanligen med ett listverk markerad linje i nivå med takfoten.
 8. trappgavel

  trappgavel, gavel som skjuter upp utanför yttertaket och som uppåt avslutas med trappstegsformade murpartier, vilka som regel följer taklutningen.
 9. Västergötland

  Västergötland, landskap i Götaland.

 10. bordbänk

  bordbänk, kombinationsmöbel i form av ett lågt skåp eller ett bord med byråliknande underrede.