1. kalori

    kalori, ickemetrisk energienhet med beteckningen cal och den i Sverige förekommande förkortningen kal.
  2. gramkalori

    gramkalori, äldre benämning, med beteckningen gcal, för den ickemetriska energienheten kalori (cal). 1 gramkalori ≈ 4,19 J, där J (joule) är SI-enheten för energi. 1 gramkalori avser den energi som åtgår för att värma 1 gram vatten 1 °C under preciserade förhållanden.