1. Ge

  Ge (grekiska ), Gea, den grekiska jordgudinnan; se Gaia.
 2. ge

  ge, sydamerikansk språkfamilj som i sin vidaste bemärkelse har omfattat 44 språk, varav 23 är utdöda.

 3. GE Healthcare Bio-Sciences AB

  GE Healthcare Bio-Sciences AB, GE Healthcare, Uppsala, företag som bl.a. utvecklar teknisk utrustning för sjukvården, t.ex. datortomografer, magnetkameror, ultraljudsenheter och annan teknik för bildgivande diagnostik.
 4. GE

  GE är nationalitetsbeteckning för Georgien.
 5. GE

  GE, förkortning för General Electric Company.
 6. Ge

  Ge, kemiskt tecken för grundämnet germanium.
 7. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 8. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 9. ge

  ge äv. gi`va verb gav, gett el. givit, given givna, pres. ger äv. giver ORDLED: giv-it SUBST.: givande (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok
 10. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.