1. Ge

  Ge (grekiska ), Gea, den grekiska jordgudinnan; se Gaia.
 2. GE

  GE är nationalitetsbeteckning för Georgien.
 3. GE

  GE, förkortning för General Electric Company.
 4. Ge

  Ge, kemiskt tecken för grundämnet germanium.
 5. ge

  ge, sydamerikansk språkfamilj som i sin vidaste bemärkelse har omfattat 44 språk, varav 23 är utdöda.

 6. ge

  ge äv. gi`va verb gav, gett el. givit, given givna, pres. ger äv. giver ORDLED: giv-it SUBST.: givande (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok
 7. ge yao

  ge yao, ko yao, äldre benämning på kinesisk stengodsglasyr, kännetecknad av kraftig sprickbildning (krakelyr).
 8. Nikolaj Ge

  Ge ( Gay), Nikolaj Nikolajevitj, 1831–94, rysk konstnär, en av grundarna av opponentrörelsen Vandrarmålarna.
 9. George Gé

  (egentligen Grönfeldt), George, 1893–1962, finländsk balettmästare och koreograf.
 10. GE Money Bank

  GE Money Bank, Stockholm, bank som huvudsakligen bedriver konsumentkreditgivning.