1. GE

  GE, förkortning för General Electric Company.
 2. Ge

  Ge (grekiska ), Gea, den grekiska jordgudinnan; se Gaia.
 3. GE

  GE är nationalitetsbeteckning för Georgien.
 4. Ge

  Ge, kemiskt tecken för grundämnet germanium.
 5. ge

  ge, sydamerikansk språkfamilj som i sin vidaste bemärkelse har omfattat 44 språk, varav 23 är utdöda.

 6. ge

  ge äv. gi`va verb gav, gett el. givit, given givna, pres. ger äv. giver ORDLED: giv-it SUBST.: givande (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok
 7. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 8. naturligt urval

  naturligt urval, naturlig selektion , biologisk process där omvärldsfaktorer påverkar genetiskt olika individer i en population så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till kommande generation.
 9. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 10. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.