1. eld

  eld, intensiv omvandling av ett bränsles kemiska energi till ljus och värme i en flamma.
 2. eld

  eld subst. ~en ~ar ORDLED: eld-en
  Svensk ordbok
 3. eldkommando

  el`dkommando subst. ~t ~n ORDLED: eld--kom-mand-ot
  Svensk ordbok
 4. föredragsbeteckning

  föredragsbeteckning, språkligt tillägg till en notbild med anvisningar om hur ett stycke musik skall utföras med avseende på karaktär, uttryck, affekt etc.
 5. fyra

  3fy`ra verb ~de ~t ORDLED: fyr-ar SUBST.: fyrande
  Svensk ordbok
 6. metan

  metan är en färglös och luktlös gas.
 7. riksdagshusbranden

  riksdagshusbranden, tyska Reichstagsbrand, den stora eldsvådan i riksdagshuset i Berlin 27 februari 1933.
 8. drake

  drake är ett sagodjur som det berättats om över stora delar av världen.
 9. gudsdom

  gudsdom, ordal, rättsligt giltigt prov varmed en misstänkt persons skuld eller oskuld avgörs genom ett utslag som uppfattas som gudomligt.
 10. kremering

  kremering, eldbegängelse, förbränning av stoftet efter en avliden person.