1. ge sig på

  ge sig på´ verb gav, gett el. givit, pres. ger ORDLED: giv-it
  Svensk ordbok
 2. ge

  ge äv. gi`va verb gav, gett el. givit, given givna, pres. ger äv. giver ORDLED: giv-it SUBST.: givande (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok
 3. ge

  ge, sydamerikansk språkfamilj som i sin vidaste bemärkelse har omfattat 44 språk, varav 23 är utdöda.

 4. ge sig

  ge´ sig verb gav, gett el. givit, pres. ger ORDLED: giv-it
  Svensk ordbok
 5. signera

  signe´ra [sinj- el. siŋn-] verb ~de ~t ORDLED: sign-er-ar SUBST.: signerande, signering
  Svensk ordbok
 6. signalpolitik

  signalpolitik, politik som syftar till att påverka och befästa en viss position eller ge intryck av beslutsamhet i stället för att lösa ett visst politiskt problem.

 7. Sighsten Herrgård

  Herrgård, Sighsten, 1943–89, modedesigner, född i Finland, utbildad på Tillskärarakademierna i Stockholm och Köpenhamn samt på Beckmans skola.
 8. Sigmund Freud

  Freud, Sigmund, född 6 maj 1856, död 23 september 1939, österrikisk läkare och författare, psykoanalysens grundare.
 9. bärga sig

  bärga sig [bär`ja] verb bärgade bärgat ORDLED: bärg-ar
  Svensk ordbok
 10. yttra sig

  ytt`ra sig verb yttrade yttrat ORDLED: yttr-ar SUBST.: yttrande (till 1), yttring (till 2)
  Svensk ordbok