1. ge upp

  ge upp´ verb gav, gett el. givit, pres. ger ORDLED: giv-it SUBST.: uppgivande, uppgivning; uppgivelse (till 2)
  Svensk ordbok
 2. ge

  ge, sydamerikansk språkfamilj som i sin vidaste bemärkelse har omfattat 44 språk, varav 23 är utdöda.

 3. ge

  ge äv. gi`va verb gav, gett el. givit, given givna, pres. ger äv. giver ORDLED: giv-it SUBST.: givande (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok
 4. upp

  upp adv.
  Svensk ordbok
 5. George Gé

  (egentligen Grönfeldt), George, 1893–1962, finländsk balettmästare och koreograf.
 6. ge sig

  ge´ sig verb gav, gett el. givit, pres. ger ORDLED: giv-it
  Svensk ordbok
 7. ge med sig

  ge me´d sig verb gav, gett el. givit, pres. ger ORDLED: giv-it SUBST.: medgivande (till 1)
  Svensk ordbok
 8. piffa upp

  piffa upp´ verb piffade piffat ORDLED: piff-ar SUBST.: uppiffande, uppiffning
  Svensk ordbok
 9. sluta upp

  sluta upp´ verb slöt slutit, pres. sluter ORDLED: slut-er SUBST.: uppslutande (till 2 och 3), uppslutning (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 10. backa upp

  backa upp´ verb backade backat ORDLED: back-ar SUBST.: uppbackande, uppbackning
  Svensk ordbok