1. nanoteknik

    nanoteknik, nanoteknologi, teknik för att tillverka, påverka och hantera material och objekt med minst en dimension i storleksordningen 1–100 nanometer, det vill säga ett begränsat antal atomer.
  2. biomimetik

    biomimetik, studiet av biologiska system, funktioner och strukturer för att skapa nya tekniska lösningar och produkter.