1. biomimetik

    biomimetik, studiet av biologiska system, funktioner och strukturer för att skapa nya tekniska lösningar och produkter.
  2. nanoteknik

    nanoteknik, nanoteknologi, teknik för att tillverka, påverka och hantera material och objekt med minst en dimension i storleksordningen 1–100 nanometer, det vill säga ett begränsat antal atomer.