1. geist

  geist [gaj´st el. gej´st] subst. ~en ORDLED: geist-en
  Svensk ordbok
 2. Christian Geist

  Geist, Christian, född ca 1640, död 1711, tysk tonsättare och organist, verksam i Skandinavien.
 3. Geistesgeschichte

  Geistesgeschichte, benämning på en tysk forskningstradition inom litteratur-, kultur- och religionshistoria.
 4. Geisteswissenschaft

  Geisteswissenschaft, term som i betydelsen ’humanvetenskap’, ’humaniora’ lanserades av den tyske filosofen Wilhelm Dilthey för att markera humanvetenskapernas särställning i förhållande till naturvetenskaperna.
 5. Friedrich Nietzsche

  Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900, tysk filosof och klassisk filolog.
 6. fenomenologi

  fenomenologi, läran om det som visar sig för medvetandet.
 7. Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte

  Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, ZRGG, tidskrift för religionshistoria och idéhistoria.
 8. Friedrich Hegel

  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, född 27 augusti 1770, död 14 november 1831, tysk filosof.
 9. Max Weber

  Weber, Max, född 21 april 1864, död 14 juni 1920, tysk sociolog, filosof och nationalekonom; bror till Alfred Weber.

 10. Thomas Mann

  Mann, Thomas, född 6 juni 1875, död 12 augusti 1955, tysk författare, Nobelpristagare 1929.