1. geist

  geist [gaj´st el. gej´st] subst. ~en ORDLED: geist-en
  Svensk ordbok
 2. Christian Geist

  Geist, Christian, född ca 1640, död 1711, tysk tonsättare och organist, verksam i Skandinavien.
 3. Geistesgeschichte

  Geistesgeschichte, benämning på en tysk forskningstradition inom litteratur-, kultur- och religionshistoria.
 4. Geisteswissenschaft

  Geisteswissenschaft, term som i betydelsen ’humanvetenskap’, ’humaniora’ lanserades av den tyske filosofen Wilhelm Dilthey för att markera humanvetenskapernas särställning i förhållande till naturvetenskaperna.
 5. Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte

  Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, ZRGG, tidskrift för religionshistoria och idéhistoria.
 6. kött

  kött, bibliskt begrepp.
 7. Gregorios av Nyssa

  Gregorios av Nyssa, född ca 334, död 394, grekisk kyrkofader, biskop av Nyssa i Kappadokien, helgon.
 8. dialektik

  dialektik, term med en rad skiftande innebörder.
 9. Wernher von Braun

  von Braun, Wernher, 1912–77, tysk-amerikansk raketkonstruktör, 1937–45 teknisk chef för utvecklingen av den tyska V-2-raketen i Peenemünde vid Östersjön.
 10. Georg Forster

  Forster, Georg, 1754–94, tysk författare, naturforskare och upptäcktsresande.