1. gel

  gel, lösning som stelnat till en elastisk halvfast massa.
 2. elektrofores

  elektrofores, vandring av elektriskt laddade molekyler eller partiklar genom en vätska under inverkan av ett elektriskt fält.

 3. cyanobakterier

  cyanobakterier, blågrönbakterier, Cyanobacteria, stor och varierad grupp fotosyntetiserande bakterier som förekommer över hela jorden, såväl på land som i vatten.
 4. flagell

  flagell, gissel, rörligt utskott från eukaryota celler, med samma uppbyggnad som cilier men med förmåga till mer komplexa rörelser.
 5. nappera

  nappera, att före serveringen täcka en maträtt med sås, gelé eller puré.
 6. Georgien

  Georgien, stat i västra Kaukasien, nordvästra Asien.

 7. Orfeus

  Orfeus (grekiska Orpheus), i grekisk myt en sångare från Thrakien, ofta beskriven som son till flodguden Oiagros och musan Kalliope.
 8. Ferdinand Magellan

  Magellan, Ferdinand, en bl.a. i engelsk text vanlig namnform för Fernão de Magalhães.
 9. GEL

  GEL, internationell beteckning för lari, valuta i Georgien.
 10. kromatografi

  kromatografi, kemisk separationsteknik som utnyttjar förhållandet att de ämnen som skall separeras fördelar sig på olika sätt mellan en stillastående (stationär) och en rörlig (mobil) fas.