1. Gela

  Gela, stad vid Siciliens sydkust i provinsen Caltanissetta, Italien.

 2. gelatinering

  gelatinering, koagulering av en vattenlöslig kolloid under bildning av en gel.
 3. gelatin

  gelatin, polypeptid som framställs genom kokning av kollagen (ett protein som finns i bindväv) i sur eller alkalisk miljö.
 4. gelatinsilverfotografi

  gelatinsilverfotografi, fotografisk bild utförd på ett papper med ljuskänsliga silversalter som vidhäftats papperet med gelatin (det vanligaste fotopapperet i modern tid).
 5. gelada

  gelada, Theropithecus gelada, art i familjen markattartade apor.
 6. Gelasius I

  Gelasius I, död 496, påve 492–496, helgon.
 7. gelasium

  gelasium, geologisk ålder, ca 2,6–1,81 miljoner år före nutid, som utgör äldsta delen av den äldre epoken (pleistocen) av perioden kvartär eller den yngsta delen av den yngre epoken (pliocen) av perioden neogen.
 8. gelada

  gela´da subst. ~n gelador ORDLED: gelad-an
  Svensk ordbok
 9. gelatinera

  gelatine´ra [ʃ-] verb ~de ~t ORDLED: gel-at-in-er-ar SUBST.: gelatinerande, gelatinering
  Svensk ordbok
 10. gelatinös

  gelatinö´s [ʃ-] adj. ~t ORDLED: gel-at-in-ös
  Svensk ordbok