1. gel

  gel, lösning som stelnat till en elastisk halvfast massa.
 2. GEL

  GEL, internationell beteckning för lari, valuta i Georgien.
 3. gelé

  gelé, inom kokkonsten en halvt genomskinlig, stelnad massa framställd av bär- eller fruktsaft, kött- eller fisksky e.d. Oftast används gelé för att ge glans åt kalla maträtter eller för att skydda dem från uttorkning.
 4. Gela

  Gela, stad vid Siciliens sydkust i provinsen Caltanissetta, Italien.

 5. gel

  gel subst. ~et ~er [je´l- el. je`l-] ORDLED: gel-et
  Svensk ordbok
 6. gelé

  gelé [ʃele´] subst. ~n el. ~t el. ~et, ~er ORDLED: gel-én
  Svensk ordbok
 7. silikagel

  silikagel, detsamma som kiselgel.
 8. utvärtes läkemedel

  utvärtes läkemedel, läkemedelsberedning som appliceras på huden och är avsedda att verka lokalt, inte genom att nå blodomloppet.
 9. alexandertårta

  alexandertårta, mördegstårta med mandelfyllning, vanligen garnerad med gelé, förmodligen uppkallad efter tsar Alexander I.
 10. gelektrofores

  gelektrofores , teknik vid vilken elektroforesen utförs i en gel som inte reagerar med molekylerna men som stabiliserar separationen och gör det möjligt att dessutom separera med avseende på molekylernas storlek.