1. gem

  gem, pappersklämma av böjd ståltråd eller av plast för att hålla ihop papper, ursprungligen för kontoret.

 2. Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

  Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, GUSP, engelska CFSP, mellanstatligt samarbete inom Europeiska unionen (EU).

 3. gemensam vårdnad

  gemensam vårdnad, sådan (rättslig) vårdnad om barn som handhas av föräldrarna gemensamt.
 4. gems

  gems, stenget, Rupicapra rupicapra, art i hovdjursfamiljen slidhornsdjur, underfamiljen getdjur.
 5. Geminiprojektet

  Geminiprojektet, amerikanskt rymdprojekt 1962–66 med syfte att tekniskt och operativt förbereda bemannade månfärder (se Apolloprojektet).
 6. Gemensamma marknaden

  Gemensamma marknaden, vanlig benämning på den del av det västeuropeiska ekonomiska samarbetet som regleras av Romfördraget från 1957.

 7. Gemeinschaft–Gesellschaft

  Gemeinschaft–Gesellschaft, inom sociologi och etnologi vedertaget uttryck för en grundläggande skillnad mellan två olika former av samhällelig samvaro.
 8. gemen

  gemen, minuskel, benämning på liten bokstav: a, b, c osv., motsatsen är versal: A,B,C osv.
 9. gemara

  gemara (hebreiska gemārāū ’fullbordande’, ’memorering’, ’tradition’), del av Talmud.
 10. gem

  gem, ädelsten (även t.ex. steatit eller glasfluss) med ingraverade skrivtecken eller figurmotiv, intaglio, eller med bildframställning i upphöjd relief, kamé.