1. gen

  gen är det som överför en ärftlig egenskap från föräldrar till avkommor.

 2. gen

  1gen adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. gen

  2gen subst. ~en ~er [je´n-] ORDLED: gen-en
  Svensk ordbok
 4. Gen Suwa

  Suwa, Gen, född 1954, japansk paleoantropolog, sedan 2006 professor vid University Museum of Tokyo.

 5. hoppande gen

  hoppande gen, se transposon.

 6. gen-

  gen- förled
  Svensk ordbok
 7. gens

  gens, pluralis gentes, patrilinjär härstamningsgrupp.
 8. gens

  gens, pluralis gentes, i antikens Rom samlingsbeteckning för personer med samma släktnamn ( nomen gentile) och, åtminstone i teorin, samma stamfader.
 9. genes

  genes, uppkomst eller utveckling; i biologisk terminologi ett händelseförlopp som resulterar i ett visst (normalt eller sjukligt) tillstånd, liksom även de faktorer som styr detta förlopp.
 10. Gene

  Gene, stadsdel i Örnsköldsvik där en omfattande utgrävning av bebyggelse från den äldre järnåldern utfördes 1977–88.