1. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 2. Gena Rowlands

  Rowlands, Virginia ( Gena), född 1930, amerikansk skådespelerska.
 3. Genarp

  Genarp, församling i Lunds stift, Lunds kommun, Skåne (Skåne län); 3 908 invånare (2016).

 4. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 5. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 6. gena

  ge`na verb ~de ~t ORDLED: gen-ar SUBST.: genande
  Svensk ordbok
 7. Katarina Genar

  Genar, Katarina, född 1973, författare, logoped.

 8. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 9. genes

  genes, uppkomst eller utveckling; i biologisk terminologi ett händelseförlopp som resulterar i ett visst (normalt eller sjukligt) tillstånd, liksom även de faktorer som styr detta förlopp.
 10. arvsanlag

  arvsanlag, detsamma som gen, dvs. ett DNA-segment med specifik genetisk information.