1. Katarina Genar

  Genar, Katarina, född 1973, författare, logoped.

 2. Genarp

  Genarp, församling i Lunds stift, Lunds kommun, Skåne (Skåne län); 3 908 invånare (2016).

 3. Genarp

  Genarp, tätort i Lunds kommun, Skåne (Skåne län), 20 km öster om Malmö; 2 962 invånare (2016).

 4. Gena Rowlands

  Rowlands, Virginia ( Gena), född 1930, amerikansk skådespelerska.
 5. gen

  gen är det som överför en ärftlig egenskap från föräldrar till avkommor.

 6. gens

  gens, pluralis gentes, patrilinjär härstamningsgrupp.
 7. gens

  gens, pluralis gentes, i antikens Rom samlingsbeteckning för personer med samma släktnamn ( nomen gentile) och, åtminstone i teorin, samma stamfader.
 8. genes

  genes, uppkomst eller utveckling; i biologisk terminologi ett händelseförlopp som resulterar i ett visst (normalt eller sjukligt) tillstånd, liksom även de faktorer som styr detta förlopp.
 9. Gene

  Gene, stadsdel i Örnsköldsvik där en omfattande utgrävning av bebyggelse från den äldre järnåldern utfördes 1977–88.
 10. Gene Wilder

  Wilder, Gene, egentligen Jerry Silberman, 1935–2016, amerikansk skådespelare, filmregissör och författare.