1. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 2. allel

  allel är en variant av en gen (ett arvsanlag).

 3. genteknik

  genteknik innebär att man förändrar arvsanlagen (generna) hos bakterier, växter och andra organismer, till exempel genom att flytta en gen från ett djur till en växt.

 4. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 5. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 6. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 7. gens

  gens, pluralis gentes, i antikens Rom samlingsbeteckning för personer med samma släktnamn ( nomen gentile) och, åtminstone i teorin, samma stamfader.
 8. komplementära gener

  komplementära gener, term för gener som påverkar samma egenskap men är belägna i olika loci.
 9. den själviska genen

  den själviska genen, uttryck myntat 1976 av den brittiske evolutionsbiologen Richard Dawkins.
 10. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.