1. genast

  ge`nast adv. ORDLED: gen-ast
  Svensk ordbok
 2. gen

  gen är det som överför en ärftlig egenskap från föräldrar till avkommor.

 3. gens

  gens, pluralis gentes, patrilinjär härstamningsgrupp.
 4. gens

  gens, pluralis gentes, i antikens Rom samlingsbeteckning för personer med samma släktnamn ( nomen gentile) och, åtminstone i teorin, samma stamfader.
 5. genes

  genes, uppkomst eller utveckling; i biologisk terminologi ett händelseförlopp som resulterar i ett visst (normalt eller sjukligt) tillstånd, liksom även de faktorer som styr detta förlopp.
 6. Gene

  Gene, stadsdel i Örnsköldsvik där en omfattande utgrävning av bebyggelse från den äldre järnåldern utfördes 1977–88.
 7. Gene Wilder

  Wilder, Gene, egentligen Jerry Silberman, 1935–2016, amerikansk skådespelare, filmregissör och författare.

 8. Gene Sharp

  Sharp, Gene, 1928–2018, amerikansk statsvetare.

 9. Gene Tierney

  Tierney, Gene, 1920–91, amerikansk skådespelerska.

 10. Gena Rowlands

  Rowlands, Virginia ( Gena), född 1930, amerikansk skådespelerska.