1. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 2. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 3. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 4. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 5. genteknik

  genteknik innebär att man förändrar arvsanlagen (generna) hos bakterier, växter och andra organismer, till exempel genom att flytta en gen från ett djur till en växt.

 6. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 7. proteiner

  proteiner, tidigare kallade äggviteämnen, makromolekyler uppbyggda av aminosyror sammanbundna till kedjor.
 8. allel

  allel, en av två eller flera alternativa former av en gen (arvsanlag).
 9. arvsanlag

  arvsanlag, detsamma som gen, dvs. ett DNA-segment med specifik genetisk information.
 10. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).