1. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 2. genes

  genes, uppkomst eller utveckling; i biologisk terminologi ett händelseförlopp som resulterar i ett visst (normalt eller sjukligt) tillstånd, liksom även de faktorer som styr detta förlopp.
 3. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 4. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 5. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 6. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 7. Gene Wilder

  Wilder, Gene, egentligen Jerry Silberman, 1935–2016, amerikansk skådespelare, filmregissör och författare.

 8. gens

  gens, pluralis gentes, i antikens Rom samlingsbeteckning för personer med samma släktnamn ( nomen gentile) och, åtminstone i teorin, samma stamfader.
 9. Gene Wolfe

  Wolfe, Gene, 1931–2019, amerikansk författare och ingenjör.

 10. proteiner

  proteiner, tidigare kallade äggviteämnen, makromolekyler uppbyggda av aminosyror sammanbundna till kedjor.