1. komplementära gener

  komplementära gener, term för gener som påverkar samma egenskap men är belägna i olika loci.
 2. generaldirektör

  generaldirektör, titel för flertalet chefer för centrala ämbetsverk.
 3. generator

  generator, anordning för alstring av speciellt gasformiga ämnen, t.ex. acetylengenerator, ånggenerator.
 4. generation

  generation, släktled, grupp av ungefär likåldriga individer av samma art.
 5. generalitetet

  generalitetet, tidigare sammanfattande benämning på och personalkår för alla generalspersoner på aktiv stat och i reserven inom svenska armén och flygvapnet.
 6. generationstid

  generationstid, fördubblingstid, inom mikrobiologi den tid som åtgår för en population bakterier i exponentiell tillväxt att fördubbla sitt individantal.
 7. generalfälttygmästare

  generalfälttygmästare, chefsämbetsman i Krigskollegium 1682–1865, därefter till 1968 i Arméförvaltningen.
 8. general

  general är den högsta militära graden i de flesta länders försvarsmakter.
 9. generalvikarie

  generalvikarie, i romersk-katolska kyrkan präst (vanligen sekularpräst) som är biskopens närmaste medarbetare och ständige vikarie.
 10. generalkarta

  generalkarta, översiktlig geografisk karta över ett stort landområde, ett landskap, en stat etc.