1. generad

  gene´rad [ʃ-] adj. generat ORDLED: gen-er-ad
  Svensk ordbok
 2. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 3. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.
 4. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 5. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 6. epigenetik

  epigenetik, vetenskapen om kemiska förändringar i arvsmassan som långsiktigt påverkar en gen på annat sätt än genom förändring av deras sekvens av kvävebaser.

 7. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 8. DNA-hybridisering

  DNA-hybridisering, experimentell metod för att påvisa förekomst av DNA-molekyler, eller mäta deras mängd, storlek eller lokalisation.
 9. genetisk markör

  genetisk markör, igenkänningsställe i genomet (arvsmassan), vanligtvis relaterat till andra genetiska markörers eller kända geners position inom kromosomerna.
 10. Richard Dawkins

  Dawkins, Richard, född 26 mars 1941, brittisk evolutionsbiolog och författare, professor i The Public Understanding of Science vid universitetet i Oxford sedan 1995.